Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Դպրաց Դաս

Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Դպրաց Դասը սկիզբ առած է 1958 ին: Այդ օրերուն Իրաքէն Տէր Գեղամ Քհն. Փաշայեան, իսկ Լիբանանէն Տէր Կորիւն Քահանայ Շրիքեան, այցելութիւններ տուած են Քուէյթ եւ կատարած եկեղեցական ծէսեր եւ Սուրբ Պատարագ: Քուէթահայութիւնը սեփական եկեղեցի տակաւին չունէր, ուստի արարողութիւնները կը կատարուէր Ամերիկեան Աւետարանական Եկեղեցիին ժողովասրահին մէջ: Դպրաց դասին կորիզը կը կազմէին խումբ մը երիտասարդներ: Երէց դպիրներէն կը յիշենք՝ Վարդգէս Տիշոյեան, Մելքոն Գալէմքեարեան, Յովհաննէս Պարտագճեան, Գրիգոր Ճանկէoզեան, Սամուէլ Մահսէրէճեան, Աբրահամ Պարտագճեան, Սամուէլ Եագուպեան, Յարութ Գալէմքեարեան, Աւետիս Տիշոյեան, Գրիգոր Բազեան եւ ուրիշներ, իսկ կրտսերներէն՝ Ալեքսան Պէրպէրեան, Դաւիթ Թադոյեան, Թորոս Թադոյեան,  Ներսէս Ճուպանեան, Զոհրապ Ղարբուզեան, Ազատ Մկրեան, Գրիգոր Պաղտատլեան (Երգիչ Փօլ) եւ ուրիշներ: Դպրաց Դասը ունեցած է նաեւ դպրուհիներ, որոնցմէ կը յիշենք Սօսէ եւ Սեդա Սարգիսեաններ, Սիրուն Թադոյեան, Վարդուհի Թադոյեան, Սեդա Տէրվիշեան, Սալբի Սարգիսեան, Ծովինար Արզուլեան եւ այլք:

1961-իԴեկտեմբերին Արժ. Տէր Պարոյր Քհնյ. Սարգիսեան նշանակուած է գաղութի հոգեւոր հովիւ եւ ընտանեօք հաստատուած է Քուէյթի: Տէր Հօր առաջին աշխատանքը եղած է աշխուժացնել եւ  կազմակերպել գոյութիւն ունեցող խմբակը եւ յառաջացնել դպրաց դաս մը: Այդ օրերու Ազգային վարժարանի ետեւի բակը ծածկելով եւ որոշ շինարարական աշխատանքներ տանելով, ներկայ եկեղեցւոյ հիմքը դրուած է եւ կոչուած՝ Սրբոց Վարդանանց եկեղեցի: Այնուհետեւ դպրաց դասը, շաբաթական փորձեր կատարելով, կանոնաւոր մասնակցութիւն բերած է Ուրբաթ օրերու եւ Սուրբ Ծնունդի ու Զատկուայ տօներուն տեղի ունեցող սուրբ պատարագներուն:

1981-ին, երբ Քուէյթ հաստատուած է Հոգշ.՝ Տէր Օշական Վարդապետ Չօլոյեանը, իր այլ աշխատանքներու կողքին առաջնահերթութիւն համարած է վերատեսութեան ենթարկել Դպրաց Դասի երգեցողութիւնը: Հետեւաբար Հայր Սուրբը, Տէր Պարոյր Քահանային եւ անոր վեց զաւակներուն հետ (որոնցմէ կ’առանձնանայ անդրանիկը՝ Քեռի Սարգիսեանը, որ հետագային պիտի դառնար դպրապետ եւ կրտսերը Մուշեղ, որ երգեհոնով պիտի  ընկերակցէր դպրաց դասին), կարողացած են դպրաց դասի երգեցողութիւնն ու արարողութեանց մասնակցութիւնը հասցնել պատշաճ մակարդակի:

Հայր Սուրբը հաստատած է նաեւ Մեծ Պահքի յատուկ՝ Արեւագալի եւ Հսկումի ժամերգութիւններ, պատրաստելով անոնց յատուկ գրքոյկներ: Մեծ  Պահքի շրջանին երէց դպիրները Հայր Սուրբին առաջնորդութեամբ եւ անոր պատրաստած երաժշտական նօթերով, Աւագ Շաբթուայ Ոտնլուայի, Խաւարումի, Խաչելութեան եւ Թաղումի յատուկ շարականներուն փորձերը կատարած են: Հոս կարելի է նաեւ յիշել երէց դպիրներէն՝ Վարդան Սարգիսեանը, Արմէն Սարգիսեանը,  Զարեհ Մխճեանը, Վարդան Նարինեանը եւ Աւետիս Ագթաւուքեանը (ներկայիս Տէր Սարգիս Քհնյ., որ կը ծառայէ Ուաշինկթոնի մէջ): Այնուհետեւ տարիներ դպրաց դասը, Հայր Սուրբի հովանաւորութեամբ եւ Քեռի Սարգիսեանի դպրապետութեամբ , շարունակած է իր ծառայութիւնը մինչեւ 1995 թուական, երբ Հայր Սուրբը օծուած է Եպիսկոպոս: Ան առաջին առիթով կազմակերպած է դպիրներու, կիսասարկաւագներու եւ ապա սարկաւագներու ձեռնադրութիւն: Այսպիսով՝ դպրաց դասը ունեցած է իր անդրանիկ սարկաւագները յանձինս՝ Յովհաննէս Պարտագճեանի, Քեռի Սարգիսեանի եւ Աւետիս Ագթաւուքեանի։ Դպրաց դասը, շարունակելով իր առաքելութիւնը, 1998-ի Փետրուարին՝ Սրբոց Վարդանանց Տօնին, մասնակցած է Արժ. Տէր Արտակ Քհնյ․ Քէհեաեանի քահանայական ձեռնադրութեան եւ օծման արարողութիւններուն, ձեռամբ Քուէյթի եւ Արաբական Ծոցի երկիրներու Թեմի հիմնադիր Առաջնորդ՝ Գերշ․ Տէր Օշական Եպիսկոպոս Չօլոյեանի եւ զոյգ խարտաւիլակներու՝ յանձինս Արժ․ Տէր Պարոյր Ա․ Քհնյ. Սարգիսեանի եւ Արժ. Տէր Ատոմ Ա․ Քհնյ․ Քէհեաեանի։ Սրբազան Հայրը 1998-ի  Ապրիլին, ընտրուած է Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւելեան Թեմի առաջնորդ։ Յաջորդ Կաթողիկոսական փոխանորդներ՝ Գերշ․ Տ․ Սեպուհ Եպս․ Սարգիսեան եւ Գերշ․ Տ․ Եփրեմ  Արք․ Թապաքեան իրենց հայրական հոգածութիւնը շարունակած են ցուցաբերել եկեղեցւոյս դպրաց դասին նկատմամբ։ Եփրեմ Արք. Թապաքեան 2001 թուականին կատարած է հետեւեալ ձեռնադրութիւնները.-

Դպրութեան չորս աստիճանները ստացած են՝ Աշոտ Գույումճեան, Գրիգոր Աբիկեան, Ատոմ Քէհեաեան եւ Համօ Սարգիսեան։

Կիսասարկաւագութեան ձեռնադրութիւն ստացած են՝ Հայկ Չիչեան, Յակոբ Սարգիսեան, Յակոբ Քէլլէյեան, Սարգիս Սարգիսեան, Գրիգոր Անուշեան, Միհրան Սարգիսեան, Յակոբ Թադոյեան, Ռոստոմ Սարգիսեան, Գրիգոր Աբգարեան եւ Մովսէս Քէօշկէրեան։

Սարկաւագութեան ձեռնադրութիւն ստացած է՝ Յովհաննէս Սերոբեանը։

Այս խումբէն Ռոստոմ Կիս.Սրկ. Սարգիսեան 2005-ին, Ուաշինկթոնի մէջ, ստացած է սարկաւագական ձեռնադրութիւն՝ ձեռամբ Օշական Սրբազանի։

2002թ. Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ նշանակուած է Գերշ․ Տէր Կորիւն Արք. Պապեան, որ իր պաշտօնավարութեան շրջանին (2002-2011թթ.) եկեղեցւոյ եւ Առաջնորդարանի արտաքին եւ ներքին ընդհանուր նորոգութիւնները կատարելէ ետք, նաեւ բոլոր դպիրներն ու դպրուհիները առանց խտրութեան ձեռնադրած է փոքր կարգերու չորս աստիճաններով։ Կիսասարկաւագութիւն շնորհած է Աշոտ Գույումճեանին, Համօ Սարգիսեանին եւ Շանթ Թադոյեանին, ինչպէս նաեւ դպրուհիներ՝ Լուսիկ Քահքէճեանին, Լենա Մինասեանին եւ Տաթեւիկ Մուշլեանին։ Սարկաւագական ձեռնադրութիւն շնորհած է կիսասարկաւագներ՝ Գէորգ Թէմամեանին, Հայկ Չիչեանին, Շանթ Աթաշեանին, Յակոբ Սարգիսեանին, Գրիգոր Անուշեանին, Սարգիս Սարգիսեանին, Յակոբ Թադոյեանին, Վաչէ Թաշճեանին եւ Ճորճ Արապաթլեանին։

Վարչական Կազմեր

Պատահած է, որ նշանակուած են վարչական կազմեր, որոնք կարճ միջոցի մէջ աշխատանք տարած են կազմակերպելու եւ փոփոխութիւններ կատարելու դպրաց դասի ծառայութեան, սակայն դժբախտաբար անոնք չեն յարատեւած։

Ներկայ վարչական կազմը յառաջացած է Գերաշնորհ՝ Տէր Շահէ Եպս․ Փանոսեանի թելադրութեամբ եւ Ազգ․ Վարչութեան հետապնդումով, 20 Մայիս, 2013-ին։

Վարչութեան դիւանը ունի հետեւեալ պատկերը․-

1.-Քեռի Սրկ․ Սարգիսեան  (Ատենապետ եւ Դպրապետ)

2.- Յովհաննէս Սրկ․ Սերոբեան (Փոխ Ատենապետ)

3.-  Մարիա Սէրայտարեան (Քարտուղար)

4.- Լուսիկ Կ․Ս․ Քահքէճեան (Հաշուապահ)

5.- Տաթեւիկ Կ․Ս․ Մուշլեան (Գանձապահ)

6.- Գրիգոր Սրկ․ Անուշեան (Գոյքապահ)

7.- Լենա Կ․Ս․ Մինասեան (Գոյքապահ)

8.- Վաչէ Սրկ․ Թաշճեան (Ձայնի Պտսխ․)

9.- Յակոբ Սրկ․ Սարգիսեան (Խորհրդական)

Վարչութիւնը հակառակ անոր, որ Աւագ Շաբթուան, տօներու եւ յատուկ արարողութիւններու նախօրեակներուն երէց դպիր-դպրուհիներու համար փորձեր կը կազմակերպէ, սակայն չբաւարարուելով, ծրագրած է յատուկ օր մը որոշել հերթական փորձեր կատարելու ամբողջ տարուան ընթացքին։

Վարչութիւնը կազմակերպած է արտա-եկեղեցական ձեռնարկներ, որոնք տարիներէ ի վեր սովորութիւն դարձած են դպրաց դասին համար, ինչպիսիք են՝ Հաւաքական սիրոյ ճաշերը՝ Հոգեւոր Հովիւի եւ թաղական կազմի անդամներուն հետ, ինչպէս նաեւ պտոյտներ դէպի խաղավայրեր կամ զբօսայգիներ։ Վերոնշեալ ձեռնարկներու նիւթական բաժինը նախապէս հոգացած են Ազգային Վարչութիւնները, իսկ ներկայիս՝ Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Թաղական Խորհուրդը, որ Նոյեմբեր 2013-էն սկսեալ դարձած է դպրաց դասի հովանաւորը։

Դպրաց Դասը տարբեր տօնական առիթներով կը մասնակցի քոյր եկեղեցիներու կազմակերպած ձեռնարկներուն:

Երգեհոնի Ընկերակցութիւն

Երգեհոնի ընկերակցութիւնը սկսած է Հայր Օշականի քաջալերանքով, Տէր Պարոյրի կրտսեր որդիին՝ Մուշեղ Սարգիսեանի նուագով, որ շարունակուած է մինչեւ Մուշեղի ուսումի պատճառով արտասահման մեկնիլը։ Մուշեղը երաժշտական ուսում ստանալէ ետք, վերադարձած է եւ աւելի թափ տուած դպրաց դասին, նոյնիսկ կազմակերպելով կրտսերներու երգչախումբ մը։

Երկար ժամանակ դպրաց դասը ծառայած է առանց երգեհոնի մասնակցութեան։ Կորիւն Սրբազան, քաջալերելով Ազգային վարժարանի աշակերտուհիներէն շնորհալի դաշնակահարուհի՝ Օր. Փաթիլ Զաքարեանը, հրաւիրած է միանալու դպրաց դասին: Ան, մինչեւ վարժարանը աւարտելը ընկերակցած է Դպրաց Դասին:

Օր․ Փաթիլ Զաքարեանին յաջորդած է, նոյնքան շնորհալի Ազգային Վարժարանի աշակերտուհիներ՝ Օր․Ալիք Պէրպէրեան, ապա Օր․ Գառնի Պէտիրեան (մինչ օրս կը շարունակէ ճոխացնել դպրաց դասի երգեցողութիւնը, իր աշխոյժ մասնակցութեամբ):

Հուսկ Բանք

Այսօր Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ դպրաց դասը կը բաղկանայ 77 դպիր-դպրուհիներէ, 46 դպրուհիներ, որոնցմէ 3-ը կիսասարկաւագ են, եւ 31 դպիրներ, որոնցմէ 4-ը կիսասարկաւագ եւ 10 սարկաւագ են։

Դպրաց դասը ամէն Ուրբաթ իր մասնակցութիւնը կը բերէ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի երգեցողութեան, բարեշնորհ՝ Քեռի Սրկ․ Սարգիսեանի ղեկավարութեամբ։ Թէեւ եկեղեցւոյս դասը յաճախ փոքր կը թուի ստուար թիւով ներկայ դպիր-դպրուհիներուն, սակայն անոնք մեծ սիրով կը շարունակեն իրենց ծառայութիւնը, սուրբ պատարագի երգեցողութիւնը զարդարելով իրենց անոյշ հրեշտակային ձայնով:

Դպրաց Դաս 2012
Դպրաց Դաս 2012
Դպրաց Դասի արշաւ
Դպրաց Դասի արշաւ
Դպրաց Դաս
Դպրաց Դաս
Գերշ. Տ. Կորիւն Արք. Պապեան Դպրաց Դասի հետ 2011
Գերշ. Տ. Կորիւն Արք. Պապեան Դպրաց Դասի հետ 2011
Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան Վարդանանց Եկղ. մէջ
Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան Վարդանանց Եկղ. մէջ


P.O.Box: 8157,
Salmiyeh 22052 Kuwait

Հեռ.՝   +965 25614392
Ֆաքս՝ +965 25612618
Էլ. փոստ՝ 
prelacy@armenianprelacykw.org

Բաժանորդագուիլ նորութիւններուն

Կայքի ձեւավորումը եւ նախագծումը` Ayb Solutions