Տէր Պարոյր Աւագ Քահանայ Սարգիսեան

Մեզմէ իւրաքանչիւրը իր կեանքին ընթացքին կ’անցնի Աստուծոյ եւ մեր ժողովուրդի գանձանակին առջեւէն: Շատեր հոն կը նետեն իրենց աւելցուքներէն. քիչեր գիտեն նուիրաբերել իրենց ամբողջ ունեցածը:

Արժանապատիւ Տ. Պարոյր Ա. Քահանայ Սարգիսեան այն քիչերէն է:

Օշական Ծ. Վարդապետ Չօլոյեան

 

Տէր Պարոյր Աւագ Քահանայ ՍարգիսեանԱւազանի անունով՝ Ազատ, ծնած է 1929-ին, Պէյրութ: Իր ուսումը ստացած է Լիբանանի Ազգային Սահակեան Վարժարանէն ներս: Ան ճանչցուած էր, որպէս դպրոցի ուշիմ, առաջնահերթ եւ գերազանց աշակերտը: Երիտասարդ տարիքէն եղած է Պատանեկան Միութեան անդամ, ինչպէս նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ական, ապա կուսակցական շարքերը անցնելով՝ գտնուած է պաշտօնի վրայ:

Ամուսնացած է կանուխ տարիքէն: Ունեցած է վեց զաւակ, երեք մանչ եւ երեք աղջիկ, որոնց կրցած է տալ հայեցի առողջ դաստիարակութիւն:

1960-ին, երբ յայտարարուած է առաջին քահանայից դասարանին բացումը Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանէն ներս, Ազատ Սարգիսեանը առաջին դիմողներէն մէկը եղած է:

5 Նոյեմբեր, 1961-ին, քահանայ ձեռնադրուած է ձեռամբ Տ.Տ. Խորէն Ա. Կաթողիկոսի, վերակոչուելով՝ Տ. Պարոյր Քահանայ: Որպէս աւագը օծակիցներուն, անդրանիկ պատարագը մատուցած է առաջնորդանիստ Ս. Նշան Մայր Եկեղեցւոյ մէջ 10 Դեկտեմբեր, 1961-ին:

28 Դեկտեմբեր 1961-ին, ժամանած է Քուէյթ ստանձնելու համար հոգեւոր հովիւի ու դպրոցի տնօրէնի պաշտօնները: 10 տարի վարած է տնօրէնի պաշտօն, որմէ ետք մինչեւ հանգստեան կոչուիլը եղած է կրօնի ուսուցիչ Քուէյթի Ազգային Վարժարանէն ներս:

1960-ի Հոկտեմբերին Քուէյթի Ազգային Վարժարանը կը սկսի գործել: Հիմնադիր մարմնին անփորձ ըլլալը եւ աշխատանքի պակաս ծրագրաւորման պատճառներով, վարժարանս հսկայ նիւթական պարտաւորութեան տակ կը մնայ եւ պատճառ կը հանդիսանայ որ Ազգային Իշխանութիւնը կազմալոյծ վիճակի մէջ գտնուի:

Տէր Հօր առաջին գործը եղած է պարտքը փակելու միջոցներու  մասին մտածել: Յաջորդական երեք ձեռնարկներ որոշած է կազմակերպել եւ այսպիսով ապահովել պահանջուած գումարը:

Տէր Հայրը նաեւ ձեռնարկած է ներքին կազմակերպչկան աշխատանքի: Հրաւիրած է Հոգաբարձութիւնն ու Ազգային Իշխանութիւնը՝ հրաժարելու, որպէսզի ժողովրդային ուղղակի ընտրութեամբ կազմուի Ազգային Իշխանութիւնը:

Յատուկ նամակով հրաւիրած է աւելի քան 70 ազգայիններ՝ քննելու գործունէութիւնն ու հաշիւները Հոգաբարձութեան եւ Ազգային Իշխանութեան:

30 Օգոստոս 1962-ին, ընտրուած է առաջին պաշտօնական Ազգային Իշխանութիւնը, որ վաւերացուած է երջանկայիշատակ Զարեհ Վեհափառի կողմէ, որպէս Քուէյթի Հայոց Ազգային Վարչութիւն:

Այս բոլորէն ետք Տէր Հայրը նաեւ ձեռնարկած է դպրոցի բարեկարգման աշխատանքներ: Հետզհետէ հեռացուած են օտար աշակերտները եւ ապահովուած են դպրոցը զուտ հայկականի վերածելու արտօնութիւնը եւ այսպիսով Քուէյթի Հայ - Արաբական Վարժարանը դարձած է Քուէյթի Հայ Ազգային Վարժարան, յատուկ ուսումնական իր ծրագրով եւ կազմակերպուած ու կանոնաւոր դասաբաժանումով: Հետզհետէ հրաւիրուած են նոր եւ պատրաստուած ուսուցիչներ:

Տէր Հայրը աւելի քան 35 տարիներ գործած է գաղութին մէջ , իր օրով ու ջանքերով, քանի մը տասնեակ ընտանիք հաշուող գաղութը, աճած է ու բարգաւաճած: 35 հայ եւ 80 արաբ աշակերտներ ունեցող Արաբական- Հայկական Վարժարանը իր սեփական շէնքին մէջ հաստատուած եւ աւելի քան 850 աշակերտներով Ազգային վարժարանի եւ Ճեմարանի վերածուած է եւ գաղութը դարձած է Թեմ Արաբական Ծոցի Երկիրներու միացումով:

Քուէյթի գրաւումի տարիներուն իսկ, երբ գաղութը սկսած է քայքայուիլ, Տէր Հայրը որպէս Հովիւ Քաջ՝ իր օրինակով յորդորած է ժողովուրդը, որ խուճապի չմատնուին:

Օշական Ծ. Վարդապետ Չօլոյեանը կ’ըսէ. «Իւրաքանչիւր յաջողութիւն եւ յառաջդիմութիւն կ’ենթադրեն իրենց հետ կապուած հսկայ աշխատանք, ծրագրում, կազմակերպութիւն եւ ճիգ, որոնց ամէն մէկ քայլին վրայ պէտք է տեսնել Տէր Հօր դրոշմը: Տ. Պարոյր Ա. Քհնյ. Սարգիսեան եղաւ հովիւ եւ դաստիարակ քուէյթահայ գաղութին, կրօնաւորը չզիջեցաւ դաստիարակին եւ դաստիարակութեան գործը արգելք չեղաւ կրօնական իր պարտականութեանց լրիւ կատարման»:

Իր բարւօք ծառայութեան վկայականները կը կազմեն երջանկայիշատակ Տ.Տ. Խորէն Վեհափառի կողմէ իրեն շնորհուած պարգեւատրումները:

1966-ին, Լանջախաչ կրելու իրաւունք:

1974-ին, Աւագ Քահանայի կոչում:

1986-ին, Տ.Տ. Գարեգին Կաթողիկոսին կողմէ ծաղկեայ փիլոն կրելու իրաւունք:

Երկարատեւ ծառայութենէ ետք 1997-1998 տարեշրջանին տարիքի բերումով Տ. Պարոյր Ա. Քհնյ. Սարգիսեանը հանգստեան կոչուած է: Հաստատուած է Լիբանան, ուր կնքած է իր մահկանացուն՝ 30 Օգոստոս 2001-ին, սրտի կաթուածով:

Իր խնդրանքով թաղման արարողութիւնը կատարած է Օշական Ծ. Վրդ. Չօլոյեանը, Լիբանանի Ս. Նշան եկեղեցւոյ մէջ: Ան թաղուած է Լիբանանի Ճիւնիի գերեզմանատան մէջ:

Տ. Պարոյր Ա. Քհնյ. Սարգիսեանը բոլորին համար եղած է հայր, մեծ հայր, հովանի, ընկեր եւ եղբայր: Գաղութը ընդունած է, որպէս իր մեծ ընտանիքը ու այդպէս հոգացած, գուրգուրած եւ անձնուիրութեամբ գործած է:

Տէր Հօր յիշատակը յաւերժ է ու այդպէս կը մնայ քուէյթահայ գաղութէն ներս:P.O.Box: 8157,
Salmiyeh 22052 Kuwait

Հեռ.՝   +965 25614392
Ֆաքս՝ +965 25612618
Էլ. փոստ՝ 
prelacy@armenianprelacykw.org

Բաժանորդագուիլ նորութիւններուն

Կայքի ձեւավորումը եւ նախագծումը` Ayb Solutions