Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Դրամահաւաքի Գործադիր Մարմին

Տարիներու ընթացքին Քուէյթի Ազգային կեանքի մէջ կարեւոր տեղ գրաւած է Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ հողի սեփականացման հարցը: Բազմաթիւ նիստերով ազգայիններ քննարկած են ամէն հնարաւորութիւն ի գործ դնել՝ իրականացնելու համար այս փափաքը, որուն անհրաժեշտութիւնը զգալի է:

Հետեւաբար  Ազգային  Վարչութեան  հովանիին  ներքոյ  յառաջացաւ  սոյն  մարմինը, որուն վստահուեցաւ ապահովել հողի գնման համար նիւթական հասութաբեր աղբիւրներ, ծրագիրներ:

Նկատի առնելով աշխատանքի լայնածաւալ ծրագիրը, Ազգային Վարչութիւնը վերանշանակեց նախկին յանձնախումբը, նոր անդամներ եւս աշխատանքի հրաւիրելով

Յանձնախումբը իր դիւանը ընտրեց հետեւեալ ձեւով

 • Պրն Յակոբ Մելիքսէթեան (Ատենապետ)
 • Օրդ Նուարդ Եաղլըճեան (Քարտուղարուհի)
 • Տիկ Լենա Կարապետեան (Հաշուապահ)
 • Պրն Անուշաւան Նազարեան (Գանձապահ)

 Յանձնախումբը առաջին օրէն իսկ ծրագիրը վերաքաղելով լծուեցաւ (Պազաար 2)-ի աշխատանքին, որը միակ հասոյթի ձեռնարկն է:  Ձեռնարկին հրաւէրներ ուղղուեցաւ դեսպաններուն,  իշխանական ընտանիքին, լրագրողներուն  եւ օտարներուն: Նախորդ տարուայ նման ձեռնարկին շուրջ անդրադարձան Քուէյթի համարեա բոլոր օրաթերթերը, սակայն այս տարի անոնց աւելցաւ KTV 1-ի հանդիպումը:

Պազաարի կազմակերպութիւնը կþըլլայ դեսպանատան եւ գաղութի անունով: Որպէս  հովանաւորներ նկատի կþառնուին յայտնի ընկերութիւններ, համայնքի կիներու աշխատանքով, բայց այս տարի յանձնախումբը գումար յատկացուց դուրսէն ապրանքներ գնելու: Այս տարուայ մուտքն էր  11.500 ՔՏ:

Յանձնախումբը ունի մասնակցութեան սակը, որը ամսական դրութեամբ կը հաւաքուի համայնքի զաւակներէն: Այս տարի գաղութի բոլոր մարմինները կþօժանդակեն այս հարցին: Մէկ տարուայ մէջ հաւաքուած է 14350 ՔՏ : Յաւելեալ աշխատանքով եւ ճիգով երբ այս աշխատանքին ներգրաւենք գաղութի բոլոր զաւակները, իրենց մասնակցութեամբ հնարաւոր կþըլլայ  նուազագոյնը 40. 000 ՔՏ ապահովել:

Սակայն որոշ պայմաններ արգելք կը հանդիսանան  ապահովելու ակնկալուած նուազագոյն գումարը, որոնցմէ կարելի է նշել.- 

 • Սուրիոյ եւ ընդհանրապէս սուրիահայութեան իրավիճակը
 • Երկրի տնտեսական իրավիճակը
 • Եկեղեցւոյ հողի իրավիճակի շուրջ մեր առջեւը յստակ որոշում չըլլլալը 

Մէկուկէս  տարուայ  ընթացքին,  մարմնիս  կրցաւ  կազմակերպել  քանի  մը ձեռնարկներ ու ապահովել շօշափելի գումար մը. Այսօր դրամահաւաքի մարմինը գոյացուցած է 35.000 ք.տինար, որմէ 15 000 ՔՏ փոխանցուած է վարչութեան անձեռնմխելի գումարի հաշւոյն:

Իրականացուցած հետեւեալ հասութաբեր աշխատանքներն ու ձեռնարկները եւ մշակած հետեւեալ ծրագիրները.-

1.   Հանդիպած է Քուէյթէն ներս գործող մարմիններու վարչութեանց հետ եւ համաձայնութիւն գոյացուցած, գաղութէն ներս տեղի ունենալիք բոլոր ձեռնարկներու պարագային, հասոյթին 50%-ը տրամադրուի եկեղեցաշինութեան հիմնադրամին:

2.   Ազգային Վարժարանէն եւ Եկեղեցւոյ համալիրէն ներս զետեղած է մասնաւոր գանձանակներ:

3.   Նոյեմբեր   2012- ին,   իրականացուցած   է   Պազար   տօնավաճառ   մը,   որուն հասոյթը եղած է 11.500 ք.տինար:

4.   Մասնակցած է 100% շահ ապահովող անհատական նախաձեռնութեան մը, որ ցարդ,  ծանուցումներու  ճամբով,  մարմնին  ապահոված  է  աւելի  քան  2.000

ք.տինար:

5. Մասնակցութեան սակ անուան տակ, հրապարակած է խոստումնագրեր, որպէսզի, յառաջիկայ 36 ամիսներուն, ամէն անհատ, իր կարողութեան եւ կարելիութիւններու սահմաններուն մէջ, աջակցի դրամահաւաքի գործադիր մարմնի հանգանակային ճիգին: Աշխատանքը ընթացքի մէջ է:

6.   Մարմնին մշակած ծրագիրներուն մաս կը կազմեն նաեւ.-

 • Քուէյթէն ներս կազմակերպել ժողովրդային հանգանակային հիմնական ձեռնարկ մը:
 • Զանազան առիթներով, արտերկրի մէջ իրականացնել հասութաբեր հաւաքներ ու ձեռնարկներ:
 • Հայաստանեան խումբերու մասնակցութեամբ, կազմակերպել  թատերական, նկարչական, երաժշտական եւ  պարային ներկայացումներ ու  ձեռնարկներ, որոնց հասոյթը պիտի տրամադրուի Քուէյթի եկեղեցաշինութեան հիմնադրամին:
 • Վիճակահանութիւն
 • Տոհմիկ
 • Համացանցային Հանգանակութիւն (internet donation)


P.O.Box: 8157,
Salmiyeh 22052 Kuwait

Հեռ.՝   +965 25614392
Ֆաքս՝ +965 25612618
Էլ. փոստ՝ 
prelacy@armenianprelacykw.org

Բաժանորդագուիլ նորութիւններուն

Կայքի ձեւավորումը եւ նախագծումը` Ayb Solutions