Եկեղեցւոյ Հիմնադրութեան Պատմական ակնարկ

Քուէյթի մէջ 1950-1960 ական թուականներուն սկսաւ կազմուիլ փոքրաթիւ հայկական գաղութ, Պարսկաստանէն, Սուրիայէն եւ Լիբանանէն ժամանած, յատկապէս աշխատանք որոնող հայ երիտասարդներով:

Քուէյթ հաստատուած ընտանիքներուն մեծագոյն խնդիրը իրենց մատղաշ զաւակներուն կրթութեան եւ ազգային դաստիարակութեան պահանջքները բաւարարելն էր:

1956-ին Քուէյթ հաստատուած ընտանիքներուն թիւը կը հասնէր քառասունի, իսկ անհատներուն թիւը՝ հազարի: Բաւական պատկառելի թիւ մը, որ արդէն կը ստիպէր համայնքային կազմակերպութիւն մը գոյանայ:

1956-ին կը գոյանայ համայնքային վարչութիւն մը, որ կը կոչուի «Քուէյթի Հայ Լուսաւորչական Առժամեայ Մարմին»: Մարմնին համար առաջնահերթ խնդիր էր եկեղեցի մը ունենալը, բայց այն օրինականօրէն հնարաւոր չէր ըլլար՝ առանց թեմական պատկանելիութեան մը կապուելու:

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանը 1956 թուականին, Սուրբ Զատկուան առթիւ, Քուէյթ կ’ուղարկէ Տէր Կորիւն Քհնյ. Շրիքեան: Նորակազմ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Մարմինը (որ փոխարինած էր վերեւ նշուած Քուէյթի Հայ Լուսաւորչական Առժամեայ Մարմնին) Անթիլիասէն հոգեւոր հովիւի մը Քուէյթ ժամանումը «աննախընթաց երեւոյթ մը կը նկատէ, որ Արժ. Տէր Հօր ժրաջան աշխատանքներովը անմոռանալի թուական մը բացուեցաւ եւ պատմական անկիւնադարձ մը եղաւ քուէյթաբնակ հայութեան համար»:

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի Ազգ. Կեդրոնական Վարչութիւնը 30 Դեկտեմբեր 1959-ի նիստին, հանգամանօրէն կը քննէ Քուէյթի Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Մարմնի դիմումը եւ կ’որոշէ Քուէյթը առնել իր իշխանութեան տակ եւ զայն նկատել, որպէս հոգեւոր հովուական շրջան, կապուած ուղղակի Կաթողիկոսարանին:

1960-1961 տարեշրջանին, Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանէն Քուէյթ կ’այցելէ երկու հոգեւորական: Առաջինը Տէր Գրիգոր Վրդ. Փէտէճեանն էր, իսկ երկրորդը՝ Տէր Վարդան Վրդ. Տէմիրճեան:

Իսկ 28 Դեկտեմբեր 1961-ին, Քուէյթ կը ժամանէ երիտասարդ նորընծայ Տէր Պարոյր Քհնյ. Սարգիսեանը՝ ձեռնադրուած յատկապէս Քուէյթի հայ գաղութին համար, որ Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ եւ հայ համանյքին ծառայած է շուրջ 30 տարի:

Վերոնշեալ բոլոր հոգեւորականները սուրբ եւ անմահ պատարագ մատուցած են Ամերիկեան Բողոքական եկեղեցւոյ մէջ, որուն հովիւը՝ Մաքնիլին, ըլլալով հայասէր եկեղեցական մը, Ուրբաթ օրերը պատարագելու արտօնութիւն տուած է:

1965-ի Յունուարին, Բողոքական եկեղեցին գրաւոր կերպով կը յայտնէ, որ այսուհետեւ եկեղեցին ազատ ժամ չունի տրամադրելի ու կը խնդրուի մեզմէ, որ մեր գոյքերը փոխադրենք: Նոյն տարին Մեծ Եղեռնի յիսնամեակը ըլլալով, համայնքի վարչութիւնը որոշած էր արժանի շուքով տօնել այդ թուականը: Պէյրութէն յատկապէս հրաւիրուած էր Գարեգին Եպս. Սարգիսեանը (հետագային Կաթողիկոս) պատարագելու և հանդիսութեան բանախօսելու: Դժուարին այս կացութեան մէջ կþորոշուի տէր հօր առաջարկը, որ դպրոցին բակին մէկ մասը 11 մեթր լայնք և 25 մեթր երկայնքի վրայ պատրաստել սրահ մը և վերածել զայն եկեղեցիի: Համայնքի վարչութիւնը անմիջապէս կը վաւերացնէ առաջարկը և կ’ամբողջացնէ առանց քաղաքապետարանի արտօնութեան:

Մատնութեան որպէս արդիւնք, քաղաքապետարան կը կանչուի Տէր հայրը, որ կը համոզէ, թէ նոր շինութիւնը անհրաժեշտութիւն մըն է դպրոցին, որպէս սրահ եւ ճաշարան: Քաղաքապետարանի կողմէ կ’արտօնուի պայմանով, որ այլ ապօրինի շինութիւնները քանդուին այդ տարածքէն ներս:

Ահա այսպիսով, քուէյթահայութիւնը կ’օժտուի իր կրօնական պահանջները բաւարարող համեստ շինութեամբ մը՝ եկեղեցիով մը, որ թէեւ հեռու է հայկական ճարտարապետական կառոյց մը ըլլալէ (չունի գմբէթ եւ զանգակատուն), սակայն այսօր այն դարձած է նաեւ համայնքի զաւակներուն հանդիպման մշտական վայրերէն մէկը՝ Ազգային Վարժարանին հետ մէկտեղ:P.O.Box: 8157,
Salmiyeh 22052 Kuwait

Հեռ.՝   +965 25614392
Ֆաքս՝ +965 25612618
Էլ. փոստ՝ 
prelacy@armenianprelacykw.org

Բաժանորդագուիլ նորութիւններուն

Կայքի ձեւավորումը եւ նախագծումը` Ayb Solutions