Քուէյթի Ազգային Վարչութիւն

Քուէյթի Ազգային Վարչութիւնը, Թեմին գործադիր վարչութիւնն է, որ ընտրուած է Թեմի Երեսփոխանական ժողովին կողմէ՝ ծառայութեան երկամեայ շրջանի համար: Անոր պարտաւորութիւնն է, կազմակերպել Ազգային Առաջնորդարանի գործունէութիւնը եւ մօտէն հետեւիլ հայ համայնքի կրօնական, հոգեւոր, ազգային, կրթական եւ հայապահպանութեան նուիրական գործին:

 

Ներկայ Վարչութիւնը կը բաղկանայ հետեւեալ անդամներէն՝

  • Վարդան Նարինեան-Ատենապետ
  • Վահան Մարտիրոսեան-Ատենադպիր
  • Արմէն Արմուտճեան-Հաշուապահ
  • Ռաֆֆի Յովսէփեան-Գանձապահ
  • Բժ. Գրիգոր Թովմասեան- Խորհրդական
  • Թովմաս Ուզաթմաճեան- Խորհրդական
  • Զարեհ Յակոբեան- Խորհրդական


P.O.Box: 8157,
Salmiyeh 22052 Kuwait

Հեռ.՝   +965 25614392
Ֆաքս՝ +965 25612618
Էլ. փոստ՝ 
prelacy@armenianprelacykw.org

Բաժանորդագուիլ նորութիւններուն

Կայքի ձեւավորումը եւ նախագծումը` Ayb Solutions