Եկեղեցասիրաց Տիկնանց Յանձնախումբ

Եկեղեցասիրաց Տիկնանց յանձնախումբը կեանքի կոչուած է հսկելու եկեղեցւոյ բարեզարդման եւ պայծառութեան աշխատանքները, ինչպէս նաեւ, որոշ ձեռնարկներու միջոցով, վառ պահելու համայնքիս մէջ մեր բազմադարեան կրօնական-ազգային աւանդութիւնները, կազմակերպելով զանազան հասութաբեր հաւաքոյթներ:

Քուէյթահայ կեանքը 70-ական թուականներուն ունեցած է նուիրեալ ազնուափայլ տիկիններ, որոնք իրենց համեստ ուժերով  կրցած են պահպանել հայ եկեղեցւոյ ազգային  աւանդութիւնները, պահելով կրօնական սովորութիւնները: Եկեղեցասիրաց Տիկնանց յանձնախումբը կազմուած է 2000 թուականին, Գերաշնորհ՝ Տէր Սեպուհ Եպս. Սարգիսեանի օրով, սակայն հետագային յանձնախումբը դադրած է իր աշխատանքներէն: 2005-ի Դեկտեմբերին, Տիկնանց յանձնախումբը վերակազմուեցաւ եւ այնուհետեւ վերստանձնեց անցեալի իր բոլոր պարտականութիւնները: Յիշենք, որ յանձնախումբը մինչեւ 2013-ի  Սեպտեմբերը կը վայելէր Ազգային Վարչութեան հովանաւորութիւնը, իսկ այժմ կը գործէ Թաղական Խորհուրդի հովանիին ներքեւ:

Յանձնախումբը ամէն տարի յաջողութեամբ կը կատարէ՝

Ա.- Սուրբ Ծննդեան տօնին քօքարթներու բաժանում, իսկ կէսօրին, փոքրիկները ուրախացնելու նպատակով, կը կազմակերպէ Նոր Տարուան դիմաւորման յատուկ ճաշկերոյթ£

Բ.- Սուրբ Սարգիսի ծոմապահութեան նախաճաշի պատրաստութիւն:

Գ.- Տեառնընդառաջի նախատօնակին կը պատրաստէ գեղեցիկ կանթեղներ:

Դ.- Ծաղկազարդին, պատարագի թափօրին մասնակցող մանուկներուն համար, կը պատրաստէ ու կը վաճառէ  զարդարուած գեղեցիկ մոմեր, իսկ կէսօրին   կը կազմակերպէ ճաշկերոյթ:

Ե.- Սուրբ Զատուան առիթով կը վաճառէ տիկիններու կողմէ պատրաստուած կարկանդակներ եւ փոքրիկներուն համար զարդարուած կողովներ:

Զ.- Աստուածածնայ Վերափոխման Տօնին, կը զբաղի խաղողի  ողկոյզներու պատրաստութեամբ:

Է.- Սրբոց Վարդանանց տօնին առիթով, ամենայն նուիրուածութեամբ, հաւատացեալներուն համար կը պատրաստէ աւանդական մատաղը£ Այս աշխատանքին իրենց սիրայօժար մասնակցութիւնը կը բերեն խումբ մը օժանդակ տիկիններ:

Վերոյիշեալ բոլոր տքնաջան աշխատանքներուն համար, անոնք արժանացած են Կաթողիկոսական Փոխանորդին եւ Ազգային Վարչութեան, ինչպէս նաեւ Թաղական Խորհուրդին բարձր գնահատանքին:

Եկեղեցասիրաց Տիկնանց յանձնախումբը ներկայիս կը կրէ հետեւեալ պատկերը.-

 • Տիկ. Պիաթրիս Մելիքսէթեան
 • Տիկ. Մարի Ուզաթմաճեան
 • Տիկ. Պէթի Մարտիրոսեան
 • Երէցկին Մարալ Քէհեաեան
 • Տիկ. Գարօլին Ատանալեան
 • Տիկ. Ժագլին Խտըրլարեան
 • Տիկ. Սիրուն Ատանալեան
 • Տիկ. Անի Արզուլեան
 • Տիկ. Սիլվա Քէմանճեան
 • Տիկ. Մելինէ Թադոյեան
 • Տիկ. Մելինէ Էմրազեան
 • Տիկ. Անի Քէօշկէրեան


P.O.Box: 8157,
Salmiyeh 22052 Kuwait

Հեռ.՝   +965 25614392
Ֆաքս՝ +965 25612618
Էլ. փոստ՝ 
prelacy@armenianprelacykw.org

Բաժանորդագուիլ նորութիւններուն

Կայքի ձեւավորումը եւ նախագծումը` Ayb Solutions